Пророчеството на Дан

И този които беше кръстен Съдя по това времем се обърна към хората и им каза че ще има още шестима, които ще дойдат да насърчават и направляват хората и да ги учат на разум. Още да отхвърлят всичко което е свързано с вяра и лишено от логика.. Той също предупреди за идването на този който ще е роден под номер десет, който ще е Седмият. Преди края на света човечестовото ще има още един шанс. И тогава ще се роди Седмия.

Седмият ще е послединят, който ще предложи на хората промяна. Малцина ще се съберат около него, но той ще е велик. И ако той се провали няма да има повече спасители за човека. Той ще е последният Варховен водач, роден с воал. Той е последното пророчество.

Такъв ще е пътят на учителите изпратени сред хората за тяхно добро. Ако той Седмият бъде възпрепядстван, защото мнозина ще се боят от него и ще му се присмиват, човечеството е обречено на гибел. Хората с безмислените си постъпки ще унищожат света и подобните си.

И той ще събере около себе си хора, разумни хора и праведни. Те ще построят рай от всичко, което хората превърнаха в руини. И неговата сила ще е знанието; слабостта му хората; посланието му разум.

Мнозина ще се страхуват от него и ще го мразят,защот знят че е праведен и велик. Но те няма да го възпрат в целта му,защото знаят, че това ще им струва животът и този на децата им до последнаната капка кръв.

Седем Върховни учители родени с було ще дойдат, за да учат хората на праведния начин. Аз съм първият и след време моето име ще е забравено, но това няма значение. Моята цел е да предам пророчествата така като ги виждам. По моето времем хората са още незрели и не се отличават от Звяра. Но аз намерих добри и доверени хора, които ще предават пророчествата на следващите поколения. Всеки от следващите Върховни учители ще добавят към пророчеството още, както го виждат.

И всеки ще добави повече знания от последния. И така ще бъде.

Върховен водач ще се роди след мене от варварска и войнствена раса. И варварството ще е широко разпространено тогава. Той ще бъде варзан да виси на дърво девет дена. Смисълът на девет е съвършенство и хармония и обединява всичко останало. Девет дни той ще страда и ще види в собствената си локва кръв знаците за които ще говори на хората,за да могат хората да използват пророкуванията му на бъдъщето. Ще пророкува за другите, които ще дойдат след него. Ще привлече хора в братството, за да търсят знание. Висока ще е стойността за него относно мисли и знание. Той ще отгледа в хармония гарван и вълк, така че хората да се поучат от тях.

Той ще бъде величан след смъртта му и провъзгласен за господ, докато дойде последният Знак сред хората. Търсещите власт ще опитат да привлекат последователите му, но няма да открият Братството или имат знание за него. Богопоклонничеството не ще е неговата цел.

Хората ще провъзгласят всички Велики Лордове за богоподобни след тяхната смърт, за да имат власт над сърцата и умовете на простолюдието и за да ги управляват за тяхна собствена изгода. Лордовете ще бъдат почитани като богове след смъртта им, но мразени и изтезавани приживе. Имената им ще бъдат използвани за грешни цели. Такова ще е нечестието на хората.

И Шестият ще бъде най почитан от всички Върховни Лордове до идването на Седмия. С всеки следващ, който идва и задълженията им ще нарастват. Шетият ще повтори пророчествата на тези преди него на негови доверени хора, когато часът настъпи.

Той ще предскаже за идването на Седмия преди сетния си дъх, защото ще знае че не ще може да промени хората и начина им на живот по това време. Бремемто от това ще се прехвърли на Седмия да изпълни започнатото. Той ще се роди под номер десет и ще е парвият и последният след Шестия.

Един ще се роди на място с тринадесет града. Място, което ще се превърне в прах от момента на идването на Седмия знак.И всички градове ще бъдат опустошени като наказание за злините на хората срещу Върховен Лорд. Убийството му ще е краят на неговата цел. Приживе той ще извърши велики дела и царете в тези тринадесет града ще се страхуват от него и ще го призират заради добротата му. Ще заговорничат да го убият със съпругата му. И така ще провъзгласят тяхното царство и власт с лъжи и измама. И такъв ще е начинът, когато Петия и Шестия дойдат.

И след убийството му, хората ще зплатят цената, защото са наранили Върховен Лорд роден с воал. Те ще умрат и бъдат прокълнати. Тринадесетте града ще станат на прах.

По това време мъжете ще лягат едни с други и жените ще лягат едни с груги. По това време мерзостта на хората ще бъде ненадмината до идването на Седмия. Подлостта ще е причината за всички злини, които ще се стоварят бърху хората, защото те няма да се поучат.

Един ще се роди от робска раса. Ще има много убийства с цел царя да предотврати раждането му, защото ще се трахува от него.Лорда роден с воал е цар по право и ще отведе народа си далеч от това място. И неговите постъпки ще са велики и въпреки това собствения му народ не ще следва ученията му. Те ще чуват само това, което им е угодно.

Когато знакът на нероденото дете се появи на небето, царете по това време ще имат малко знание за това, но ще знаят значението му. Ще подложат народа на масово клане, но новороденото ще оцелее по вода. Поради това воалът при раждане ще е считан за талисман против удавяне или потъване.Това поверие ще продължи да се предава докато дойде последния Високопоставен Лорд. Истинската цел на булото ще остане скрита от хората и ще забравият Върховните Лордове които го носят.

Властта на звияра ще остане в ръцете на звияра, на тези които нямат човечност и се стремят да управляват другите с измама и сила. Това ще е белега на човека- звяр, който ще се учи и следва само това което му служи и няма да има насита.

Въпреки че този Върховен Лорд ще покаже и докаже величието си, хората ще продължават да изопачават ученията му за нечисти и егоестични цели. На освобедените от робство ще бъдат дадени закони по които да се живее, но тези закони ще бъдат променени за низши цели. Човекът ще е нищожен и няма да се вразуми.

Друг ще се роди в земя с големи гори и големи зверове. Отново думите му ще бъдат разбрани погрешно. Той ще се опита да учи хората на разум, съзерцание и да знае как да се развива прогресивно. Ще им покаже пътя към душевността. Ще им покаже как да се грижат за техния свят и всичко което обгражда човека.

Големи статуи ще бъдат вдигнати в негова чест и ще бъде величан и поради това неговият труд ще стане безпредметен.

Той ще бъде скромен човек както всички Върховни Лордове родени с воал. Неговото идване ще бъде отбелязано за хората, за да го следват. Вместо това те ще издигнат статуи и идоли с неговия образ, направени от камък и дърво. Хората в своето невежество ще им се кланят като дарители на живота. Това им дело ще обрече на гибел делото на Великиа Лорд. В своята лудост ще провъзгласят свещенници използвайки името му. Ще накарат хората да се страхуват от идолите. Свещенниците ще служат на това, което е правилно в техните очи само. Човекът още няма да се поучи и вразуми.

Мъж роден с воал, но не Върховен Лорд ще има голямо въздействие в неговата земя и ще казва че е дошъл да подготви Пътят за идването на Шестия. Ще го обяви за най великия от Лордовете. И Шестия наистина ще е велик.

И знакът в небето за идването на Шестия ще бъде изчислен. И този, който ще дойде да подготви за идването на Шестя ще има видения, но малко опит. Той ще се старае да покаже и направи най доброто от себе си, защото ще е добър човек. В последтсвие ще се поддаде на ревност и завист и това ще доведе до убийството му.

Знакът на носителя на воал ще започне да расте. По това време хората вече ще знаят величието на знака и значението му. Хора ще започнат да прииждат от далечни места, за да станат свидетели на раждането му.

Царе ще изпращат пратеници, за да се знае кога детето ще се роди и за да могат да го убият.

Раждането му ще бъде приветствано като идването на велик цар, какъвто той ще бъде по право, но ще бъде презиран,за да не може да заеме полагащата му се позиция. Животът му ще бъде от голямо значение.

С наближаването на края на всеки Върховен Лорд ще бъде почитан повече от предишния. Това е което хората ще се научат да правят и следват на всяка цена.

И смъртта на Шестия ще бъде в ръцете и съзнанието на Звяра, който се нарича човек. И когато краят му наближи той ще повтори това предсказание и то ще бъде предадено на следващите под дълбок сън, за да не бъде забравено.

Ще бъде повторено на един, който ще умре и друг, който ще оцелее. И така предсказанията ще достигнат през поколенията до Седмия. И той Седмия Лорд ще ги отключи с печата си и разпространи сред хората, за да го следват и за да не погине човешкия род.

Хората по това време не ще искат да се знае че са грешни и необразовани, за да не живеят под сянката му.

Един,който предстои да дойде ще има белег между пъпа и слабините. Това ще е белега на последната агония на този който ще бъде считан за мъртъв. Хората ще вярват че е така, но той ще живее не само чрез собствените си поколения, а и в сърцата на тези които ще го следват и пазят.

Хората- зверове ще получат власт над цялата земя използвайки името му и няма да обърнат внимание на неговото последно пророчество, което знаят да е истина. Ще се надяват че хитрост и убийства ще ги избави и защити властта им.

Те ще се стремят да унищожат това пророчество, защото знаят че е истинско. Опитите им ще продължат две хиляди години. Ще изказват неверни твърдения срещу него и че го притежават, за да запазят властта, която имат. Тяхната нечестност и злодеянията им ще бъдат толкова големи, че ще вярват на собствените си измислици и твърдения. Безгранична ще е глупостта на хората. Дори и в сетния си час и с последния си дъх няма да се вразумят.

Когато наближи края на света ще има много свещенници и велики царе в името на Шестия, използвайки името му и твърдейки че имат власт над всички хора. Ще се обърне държава срещу държава, народ срещу народ и ще се лее много кръв в Неговото име. Жените ще са само едни блудници,алчни за власт и богатство. Ще използват само коварство за власт над земята.

И великият свещенник, който ще крие знанието от хората ще проповядва вяра в това което е лудост и което е невъзможно. Същият свещенник ще убива и измъчва тези които не вярват. Той ще създаде армия от свещенници, които само ще изтезават и убиват в името на Шестия, който ще бъде разпнат. По този начин ще се гаври с името и честта му.

Ще извършва само злодеяния и несправедливост. Дори ще предложи на войнолюбец неговото място (Хитлер) в жаждата си за власт.

Войни ще се водят и заблудените ще вярват че извършват добро, защото няма да осъзнават какво правят. Слабостта на хората ще бъде използвана срещу тях самите. Това ще е добре заучена и използвана тактика от свещенниците. Всичко което разпнатия ще учи ще бъде преиначено и използвано да умопомрачава съзнанието на хората.

И хората ще открият нови земи без страх, но отново ще унищожат животните без смисъл и причина.Всичко ще е разхитено. Всичко което е над земята и под земята ще бъде разграбено, унищожено и разхитено. Всичко, което човек ще знае по това време ще е само. алчност. В алчността си ще погуби и това което е трябвало да се пробуди и бъде открито. Разхищаване ще е нещо което хората няма да разбират. Ще изнасилват и убиват. Безброй ще бъдат изклани и селища опустошени. Жестокост срещу себеподобните ще им бъде белег за срам. Ще бъде извършено в името на фалшив бог и в името на Шестия. Такива ще са злодеянията на свещенниците и техните последователи.

Хората ще са сомотни и ще живеят само с вяра, а разум няма да проблясне. Те ще претендират за господство над всички и всичко. Това е което вярата ще ги учи. И за тези последователи на фалшиви богове и заблуда, всеки груг ще бъде недостоен за съществуване.

И така земята ще е разхитена и опропастена и няма да бъде поддържана. Тези времемна ще са съдбоносни за хората,но те няма ги разберат и така времето ще ги отмине и всичко ще е загубено за човека. Отново хората няма да се вразумят.

Ще дойде време, когато хората ще започнат да се съмняват във вярата. Това ще е времето на последня който ще дойде. Той ще прозове отново хората на разум. Някои ще се вслушат в думите му, но вярата ще продължава да ги прави глухи за думите му и слепи за очевидното.

Така той ще бъде подложен на тест и в отчаянието си ще отиде да живее високо в планините. И често той ще се отчайва от хората. Ако се отвърне от хората тогава всички ще загинат до последния мъж, жена и дете. Три пъти ще подкани хората да го следват. И ако все още отговора не е “Да”, името им се записва в Книгата на прокълнатите. Те няма да бъдат извикани отново.

Ако някои реши да се присъедини по късно, когато вече види на каде отива всичко и е обзет от страх,той не ще те приеме. Той ще се отвърне от теб,защото ще е забранено да говори с тези отрекли се три пъти от него. Той ще е роден под номер десет. Неговото число ще е десет.

И мнозина ще загинат от злоупотреби, болести, както и от глупост и алчност. Няма разум в алчността.

Неговият номер ще е десет. Той ще е първият и последният който ще дойде по време на вихъра и съществуването на човешкия род. Ще дойде при хората, за да им даде последен шанс и да им покаже Пътят, както и да ги научи, за да не погине човешкия род. Той не ще иска много от хората. А хората ще са го научили да е винаги нащрек.

Той ще познава добре звяра и ще знае истинският нрав на звяра, който ще е много мощен по това време. Това ще е времето на фалшиво величие, алчност и мерзост по цялата земя. Мъжете ще показват само природата на звяра, а не човечност и разум, което и като е трябвало да бъде. Хората ще са подтиснати и ще преследват само изгодата без да се интересуват от последиците.

Седмият ще се роди през първата половина на един век и номерът му ще е десет. Неговото раждане ще се отбележи два пъти. Смърт ще е наградата на онези които не се вслушат в неговите приказки. Тяхното невежество няма да ги спаси от гнева, който ще се изсипе. Техните поколения вече няма да се радват на живота, на земята или на това, което е отвъд земята.

Последният Знак ще е очевиден даже и за най глупавия. Ще е ясно че времето им е изтекло както и глупостта им. Самата земя- природа ще буйства. Даже и небето ще има странен цвят. Ще има потоци от дъжд и наводнения. Пожари ще осветят света. Гладът ще е широко разпространен и посеви няма да никнат. Ще изригнат много войни по света. Това ще ужасът донесен от звяра заради неговата низост.

По това време певците ще печелят повече от царе и ще бъдат най много уважавани.

И една жена ще се издигне сред владетелите от паднали нации. По време на бедствие тя ще извърши гнусотии,за да им помогне и доведе до величие. Тя ще знае много добре какво прави. Ще бъде велика само в собствените си очи и на тези на хората. Тя няма да има покой и мир. Ще умре в мрак , тъй както е живяла. Нека това бъде още един знак за вас.

По това време Седмия ще събере около себе си избраните и те ще се наслаждават на вечен живот. Това ще бъде закупено на много висока цена,защото звяра ще се опита да ви отнеме всичко по това време.

И той ще ви покаже Пътя и тогава сами ще сте си господари, както той ви е посъветвал. И само така ще бъдете спасени. Всички останали ще загинат и нищо няма да остане след тях на земята, освен глупостта им. Тези които ще бъдат спасени ще заздравят земята и ще я направят плодоносна.

Краят на човека ще бъде резултат от алчност и поквара,която ще доведе до болести които ще погубят човечеството. Ще разхищават природните блага и земята ще запустее. Майката природа няма да се грижи вече за човека в неговото високомерие. Човека ще следва фалшиви доктрини знаейки че не са истина. Ще се кланя на лъжливи богове и ще изтребва себеподобните си в покрепа на тях. Ще избива за да оправдава собствените си грехове.

Моретата, реките и океаните няма да са годни за живот на рибите, защото всичко ще е изтровено от човека. Реки и вода ще се разлага и човека и животното ще умират от жажда за чиста вода. Цената на водата ще е по висока от тази на златото.

Всичко това с нежеланието да се следва разум и логика ще е основата за настъпване на края на света. Човекът ще достигне края на разцвета си на земята. Двеста и петдесет години ще са необходими на земята да възстанови благата си.

По това време в своята лудост човека ще мисли че е господ. Глупаците ще вярват че е така и ще гледат на нещата по начин по който е считан за добър според властващите.

Невежи и нищо незнаещи и търсещи ще се задоволяват само с празна вяра и убеждения без основание. Човекът звяр ще забрави че е такъв и ще забрави целта си.

По това време човекът ще претендира че владее всичко докато тялото му стане на прах. Лудия ще вярва че е благословен с познания. Другите хора ще следват примера на лудия и те ще изглаждат луди, за да бъдат приети сред последователите на лудите.

Всичко което е грозно ще бъде смятано за по красиво от пролетни цветя. Пролетните цветя ще цъфтят посред зима и Седмия ще им се наслаждава през прозореца на къщата си. Цъфтежът им в такъв момент ще е още един знак за Върховния Лорд че началото на краят на човешкия род е започнал. И че е твърде касно за спасението му.(Това се появи посред зимата на 1997)

Тогава той ще знае че е време да събере малцината и домочадието им, за да търсят чиста земя и вода.

И в края на броенето мнозина ще се присъединят, за да се възползват от усилията и трудът на малцината. Те ще имат само оправдания и ще очакват само на готово от добрите хора.

В сърцата си ще носят все още заблуждение, което ще противоречи с разум, а в телата си болести.

По това време североизточно от къщата на Лорда ще се забележат две звезди като сляти с една друга както мъже ще се сливат един с друг. Съдът започва.

Лорда ще се подготви, но мнозина ще са срещу него. Мнозина не ще му помогнат чакайки да извлекат полза така на готово. Всички те ще са прокълнати. Дори и тези, които ще проповядват вярност ще се отрекът от него и ще търсят спасение от страх във вярата си. Няма да имат никакъв разум.

Някои ще се отвърнат заради техните съпрузи и съпруги. Други заради родители и ще бъдат разделени едни от други. Величието на неговата цел ще възтържествува въпреки всичко.

Внимай ти, който ще си отвърнеш лицето от него и задачата му, дори и ако не направиш нищо, но си безразличен. Прокълнат ще си даже и в смъртта си.

Пазете се от онези без разум, които прповядват такъв. Само добри намерения не ще ви спасят или извинят невежеството ви. И така ще бъде.

И е записано в съзнанието на Седмия че ще бъдат Седем Знака за човека. Всеки от тях ще представлява спасението на събратята си в тяхното собствено време.

И в края на дните на човечеството, когато хората няма да се вразумят, ще дойде последният, за да предложи на хората знанието на разума, за да предоврати края на човешкия род.

Един ще дойде след принца на всички царе по света. Той ще е Шестия Знак. Седмия ще дойде след него и неговият номер ще е десет. И така той ще е последният за опрощаването на човечеството. След него няма да има вече прошка и шанс за човека и занеговата мерзост. И Седмят ще е цар по право. И кръвта му ще е царска за спасението на хората.

За всички които го следват, той ще отмие глупостта им и изгони мерзостта. Той ще лекува болните в собствената си кръв като знак за всички. И той ще издигне чиста вода с пушек. И водата ще кърви по това време, но той не ще умре от нея.

И сродната душа на звяра наречен човек ще плаче от радост само при споменаване на името му докато е жив. И неговият номер ще е десет, защото ще е първият и последният, който ще дойде след Шестия.

Той ще и Алфа и Омега, началото на края на всяко зло, което преминава. Той ще е началото на това, което ще предстои и за предотвратяването на края на човешкия род. И аз, пророкът, чието име ще бъде забравено, моето предсказание ще те следва до края на дните на човечеството.

И този, чийто номер ще е десет, Седмият Знак, ще ви даде мъдростта си. Неговата мъдрост и неговият глас ще ви съпътствуват преди този страшен ден. Така че, подгответе се, защото той ще е първият и последният. И ще видите всичко, което е казал написано. И всичко което ще казва ще е мъдро родено от мъдростта на всички Седем Знака. Ще запали седем светлини, за да ги видите.

И седем пожара ще бушуват на земята по това време. Много гори ще изгорят и хората няма да могат да потушат. Само дъждовете от небесата могат да потушат такъв страшен пожар. Седемте облака дим ще са знак за вас за началото на пороя на разума.

Той ще е облечен в черно и косата му ще е побеляла. Гласът му ще е приятен и носещ мир на онези, които са обезпокоени.

Ще носи знаци на дясната си ръка. Знаци използвани в написването на пророчество и видяни в бъдещето. Тези знаци ще бъдат видяни от този, който ще дойде след мен, когато той ще бъде вързан да виси и наранен. Той ще ги види написани в собствената си кръв. Неговата агония ще бъде благословена със знанието, което той бе пожелал и ще пожертва дясното си око. Той ще знае значението на тези знаци след девет дена мъчения. Той ще бъде провъзгласен за господ след смъртта му и почитан като такъв докато дойде Седмият Знак. Неговите белези ще бъдат описани и записани и хората ще ги използват да пишат пророчества по това време.

И този, който ще е Седмият и последният ще положи ръцете си над теб и ще каже: Не се страхувай. Аз съм първият и последният. Аз съм този, който живее, въпреки че бях мъртъв за кратко време.

И така ще бъде.

Той ще пази в съзнанието си ключа за спасението на хората. Неговата задача ще е да каже на хората за това, което е видял написано и което е истина. И за нещата, които ще се случат в бъдеще. За тайната на Седемте Знака на ръцете му, написано от Силата на Света с това, което е чудно.

И от седемте облачета дим, които ще се издигнат в небесата, той ще ви каже за гнева на земята срещу човека- звяр. Хората няма да са разумни и ще извършват срещу себеподобните си и природата само дела лишени от разум и логика. Ще е звяр, защото ще е лишен от доброта. Добротата разделя човека от звяра. Без нея те са равни.

И така ще бъде.

Седем ще дойдат при вас и всеки един от тях ще ви покаже Пътят. Шест от тях не ще успеят в мисията си заради звяра неречен човек, който не ще покаже разум към себеподобните си или към това от което живота му зависи. Такава ще глупостта на човека за, която няма да има граници и норми.

Шестят ше е много важен за хората и ще бъде жестоко наранен както и всички, които ще дойдат за да се жертват за човешкия род. Техните думи ще бъдат изопачени, за да служат само на малцина в злобните им деяния и заради това ще бъдат прокълнати от Силата на Вселената и извън нея.

Седмият знак ще най-важен от всичките и ще е последният. Мнозина няма да искат да го следват и няма да му вярват. Няма да видят знаците, защото ще са заслепени от собствената си слабост.

И ако неговите думи не се следват, хората ще загинат и това ще е краят. Той ще е последнят шанс на хората. Тогава хората няма да го заслужават ако третират зле този, който е дошъл да ги спаси. Дори и добрите ще се обърнат за помощ към фалшиви и несъществуващи богове и търсещи спасение от тях. Такава ще е глупостта на човека.

Шестия ще потвърди предсказанията на тези, които са били преди него и ще предскаже за идването на този след него. И това предслазание ще е скрито от човека до създаването и идването на Седмия преди Края на Света.

Слушай внимателно Шестия. И ако не се вслушаш в него, тогава се вслушай в Седмия. И ако не се вслушаш и в него, тогава Великата Сила на Света не ще чуе виковете ти за помощ, когато страдаш.

И аз знам, че на повечето от вас съзнанието и сърцата ви са още затворени и няма да ме чуете и ще пропилеете живота на последния Лорд роден с було. И знам, че мнозина ще го мразят за това, което е той и заради вашата вяра, а не за заради това което ще е той в сърцата ви.

Мнозина не ще покажат разум. Аз го знам и той ще го знае. И всеки от Великите Лордове ще го знаят и страдат от ръката на тези, които те са дошли да спасят от невежество и проклятие. Проклет ще е оня, които знае какво прави и въпреки всичко извършва зло срещу Лордовете, за да изглеждат нищожни в очите на хората. И не си мислтете че ще ви донесе радост. Постъпките ви няма да ви удовлетворят или направят велики, защото с това само доказвате, че сте най- низшите от зверовете.

Аз съм първият от Седемте и даже имете ми ще е забравено един ден. Не съм много важен в това начинание. Думите ще бъдат предавани от човек на човек и все добри хора даже до края на света. Думите ми ще кънтят като ехо между високи планини. Шестимата, които ще дойдат след мен ще знаят за мен и така задачата ми ще е изпълнена.